Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre Politikası

İzmak Mekaniğin birincil amacı işin yapımı esnasında oluşabilecek etkilerden insanları ve çevreyi korumaktır. Bizim işimizde başarılı olmak için tüm seviyelerde tüm risklerin planlı ve sistematik şekilde tanımlanması, elenmesi ve azaltılması gereklidir. Sağlık, güvenlik ve çevre risklerinin denetimi ilk önceliktir.

İzmak Mekanik, tüm iş aktivitelerinde işin gerektirdiği ulusal ve uluslararası standartlar ve talimatlar ile sağlık, iş güvenliği ve çevre yönetmelik ve kanunlarına harfiyen uyacağını beyan eder.

İzmak Mekanik olarak temel amaçlarımızdan biri; çalışanlar ve topluma açık bir şekilde yaklaşarak sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması değil, toplumun geneline geniş ölçekte katma değer sağlamaktır.